EUiA celebrarà la seva 6a Assemblea Nacional els dies 2 i 3 de juny a la Fira de Sabadell

Ja s’ha constituït la comissió redactora del document, que es portarà al Consell Nacional el pròxim 24 de març

El passat divendres, 2 de març, es va constituir la comissió preparatòria de la 6a Assemblea Nacional d’EUiA, integrada per les persones que han estat al capdavant de les quatre comissions d’elaboració política dels documents, a més dels companys i companyes elegits pel darrer Consell Nacional per integrar la comissió tècnica.

En la trobada es va fixar la data i el lloc on se celebrarà la 6a Assemblea Nacional d’EUiA: serà el cap de setmana del 2 i 3 de juny de 2012, a la Fira de Sabadell (http://www.firasbd.com/). Així mateix, es va decidir que la comissió redactora dels documents per l’Assemblea Nacional la integrin set companys i companyes que ha participat activament en les quatre comissions de discussió i elaboració prèvies: Toni Salado, Marisol Martínez, Héctor Sánchez, Francesc Matas, Núria Lozano, Gregorio Belmonte i Alba de Lamo.

Recordem que les comissions han treballat quatre blocs principals: Primer: Context, balanç i actualització de la proposta política i programàtica d’EUiA (democràcia, serveis públics, drets socials, dret a decidir, treball…). Segon: Quina EUiA volem? Model organitzatiu i estatuts. Una EUiA moviment i amb més activisme social. Tercer: Una nova força catalana de l’espai de l’esquerra transformadora, ecologista i nacional (balanç i perspectives de la coalició ICV-EUiA). Quart: Aliances polítiques i socials. Majories de progrés a Catalunya, Espanya i Europa (balanç de l’experiència del Govern d’Entesa, compromís amb IU i altres forces d’esquerres de l’Estat espanyol, el PEE i la política europea…).

La proposta de document que en surti d’aquesta comissió es portarà al Consell Nacional, que en principi la Permanent preveu pel dissabte 24 de març