DECLARACIÓ D’ESQUERRA OBERTA DE CATALUNYA, DAVANT LES ELECCIONS DEL 25 DE NOVEMBRE

DECLARACIÓ D’ESQUERRA OBERTA DE CATALUNYA, DAVANT LES ELECCIONS DEL 25 DE NOVEMBRE

PER UN FRONT AMPLI EN LA LLUITA CONTRA L’ATUR I LES RETALLADES SOCIALS, RECOLZEM LA CANDIDATURA D’ICV-EUA

En l’actual marc de crisi econòmica, on un de cada quatre ciutadans de Catalunya són a l’atur.

Quan CiU ha dut a terme una política de retallades socials en el ja precari estat del benestar del nostre país, amb especial incidència en l’educació, la sanitat, en els menjadors socials, en les rebaixes salarials als treballadors de les administracions i serveis públics (mestres, metges, infermers, treballadors dels transports, bombers i fins i tot professionals de la seguretat que poden arribar a reprimir-nos per defensar també els seus drets).

Quan s’ha aprofundit en la crisi, avalant i avantçant-se en polítiques que recauen sobre els ciutadans més desafavorits com el copagament, amb especial incidència en les jubilades i jubilats, o retallades en inversions necessàries per a aquest col.lectiu, com la paràlisi en inversions en la construcció de residències, centres de dia o habitatges assistits.

Quan s’han recolzat mesures que han retret el consum i arruïnat a molts petits empresaris i comerciants, quan s’han avalat les mesures al voltant de la precarietat laboral i no s’ha sabut proposar una política econòmica que impedís que la crisi no recaigui en les economies familiars més sensibles, portant a un augment desmesurat de la pobresa, també a Catalunya.

Quan els joves han d’emigrar fora de les fronteres d’un país que presumeix de ser la vanguardia en polítiques d’investigació i no en sap, o contesta sobre els eixos de les polítiques de desenvolupament del futur, amb programes vagues com el Catalunya 2020. Al 2012 ja hi ha més del 50% de joves sense feina ni cap perspectiva de tenir-ne.

Quan s’ha creat una política cultural que mira sempre el passat i no entronca mai amb el present ni el futur, deixant la capital catalana de ser capital cultural de la península.

Quan es criminalitzen les protestes socials, conseqüència de la declaració de guerra dels poderosos contra el 98% dels ciutadans – fent causa comú amb els poderosos de tota Europa i del conjunt de poderosos de les nacionalitats de l’Estat Espanyol-, per a defensar els seus privilegis i augmentar-los; i per a que siguem els humils els que paguem la revetlla immobiliària de bancs i caixes, també aquí a Catalunya.

Quan s’intenta tapar la corrupció i oblidar la traïció d’alguna de les famílies més influents de Catalunya, com la Millet, a tots els ciutadans, i els casos de possible desviació de fons públics cap a Convergència, com abans ho fou cap a Unió i cap al PSC.

Quan el país està en caiguda lliure, per què CiU l’ha enfonsat en el “res faig”. Més que esperar que la tormenta amaini, en consonància amb les polítiques del PP a Madrid i de Merkel a Berlín, L’ESQUERRA HA D’ANAR UNIDA i referenciar-se en un únic projecte.

AVUI, AQUEST PROJECTE DE CONTESTACIÓ SOCIAL AMB CAPACITAT D’INCIDIR POLÍTICAMENT, LA REPRESENTA LA COALICIÓ ICV-EUA.

AQUEST PROJECTE HA DE CRÉIXER DESPRÉS DEL PROCÉS ELECTORAL, OBRINT-SE A ALTRES FORCES POLÍTIQUES I MOVIMENTS SOCIALS, però seria un error no entroncar amb l’existent, treure’ns als que patim la crisi la possibilitat d’aconseguir més representants: per a canviar les lleis, per a produir un altre discurs, per a què les persones que pensen com molts de nosaltres puguin escoltar-nos i transmetre els nostres desitjos. Per a tot això hem de ser al carrer, als moviments socials i també a les institucions.

DESPRÉS DE LES ELECCIONS, CATALUNYA NECESSITARÀ UN FRONT AMPLI CAPAÇ D’AGLUTINAR UNA MAJORIA SOCIAL EN DEFENSA DE L’ESTAT DEL BENESTAR I PER A LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

_______________________________________________________

DECLARACION DE ESQUERRA OBERTA DE CATALUNYA ANTE LAS ELECCIONES DEL 25 DE NOVIEMBRE.

POR UN FRENTE AMPLIO  EN LA LUCHA CONTRA EL PARO Y LOS RECORTES SOCIALES APOYAMOS LA CANDIDATURA DE ICV-EUA

En el actual marco de crisis económica, donde casi 1 de cada 4 ciudadanos de Catalunya están sin empleo.

Cuando CiU ha llevado a cabo una política de recortes sociales en el ya precario estado del bienestar de nuestro pais, con especial incidencia en la educación, la sanidad, en los comedores escolares, en las rebajas salariales a los trabajadores de las administraciones y servicios públicos (maestros, médicos, enfermeras, asalariados de los transportes, bomberos, e incluso profesionales de la seguridad que pueden llegar a reprimirnos por defender también sus derechos).

Cuando se ha profundizado en la crisis avalando y adelantándose en políticas que recaen sobre los ciudadanos más desfavorecidos como el co-pago, con especial incidencia en las jubiladas y jubilados, o recortes en inversiones necesarias para este colectivo, como la parálisis en inversiones en la construcción de residencias, centros de día o viviendas asistidas.

Cuando se han apoyado medidas que han retraído el consumo y arruinado a muchos pequeños empresarios, comerciantes… y abalado las medidas en torno a la precariedad laboral, y se ha sido incapaz de proponer una política económica tendente a que la crisis no recaiga en las economías familiares más sensibles, llevando a un aumento desmesurado de la pobreza también en Catalunya.

Cuando los jóvenes tienen que emigrar fuera de las fronteras de un país que presume de ser la vanguardia en políticas de investigación y no se sabe o contesta sobre los ejes de las políticas de desarrollo del futuro, más que con programas vagos como el Catalunya 2020. En 2012 ya hay más del 50% de jóvenes sin trabajo ni perspectiva de tenerlo.

Cuando se ha creado una política cultural que retrotrae siempre al pasado y nunca entronca con el presente ni el futuro y la capital catalana ha dejado de ser la capital cultural de la península.

Cuando se criminalizan las protestas sociales, consecuencias de la declaración de guerra de los poderosos contra el 98% de los ciudadanos,- causa común de los poderosos de toda Europa y del conjunto de poderosos de las nacionalidades del Estado Español-, para defender sus privilegios y aumentarlos; y para que seamos los humildes los que paguemos la verbena inmobiliaria de bancos y ” caixas”, también aquí en Catalunya.

Cuando se intenta tapar la corrupción y  olvidar la traición de alguna de las familias más influyentes en Catalunya, como la Millet, a todos los ciudadanos, y los casos de posible desviación de fondos públicos hacia Convergencia, como lo fue hacia Unió y antes hacia el PSC.

Cuando el Païs está en caída libre, porque CiU lo ha hundido en el  “nada hago” más que esperar que la tormenta amaine en consonancia con las políticas del PP en Madrid y de Merkel en Berlin, LA IZQUIERDA HA DE IR UNIDA y referenciarse en un único proyecto.

HOY EN DIA ESE PROYECTO DE CONTESTACION SOCIAL CON CAPACIDAD DE INCIDIR POLITICAMENTE LA REPRESENTA LA COALICION ICV-EUA.

ESTE PROYECTO DEBE CRECER TRAS EL PROCESO ELECTORAL, DEBE ABRIRSE A OTRAS FUERZAS POLITICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES, pero seria un error no entroncar con lo existente, quitarnos a los que sufrimos la crisis la posibilidad de conseguir  más representantes. Para cambiar leyes, para producir otro discurso, para que personas que piensan como muchos de nosotros puedan escucharnos y transmitir nuestros deseos, hemos de estar en la calle, los movimientos sociales y también en las instituciones.

TRAS LAS ELECCIONES CATALUNYA NECESITARA UN FRENTE AMPLIO CAPAZ DE AGLUTINAR UNA MAYORIA SOCIAL EN DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y POR LA CREACION DE EMPLEO.

One thought on “DECLARACIÓ D’ESQUERRA OBERTA DE CATALUNYA, DAVANT LES ELECCIONS DEL 25 DE NOVEMBRE

  1. Retroenllaç: DESPRÉS DE LA VAGA GENERAL LES ELECCIONS DEL 25 DE NOVEMBRE HAN DE SER UNA DEMOSTRACIÓ DE INDIGNACIÓ CONTRA LA DRETA. «

Els comentaris estan tancats.