Qui som?

Qui som?

Després de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, un petit grup de persones constatàvem que la nostra valoració sobre els resultats d’aquestes eleccions, era coincident amb la valoració que feia el corrent IU Oberta i amb les conclusions del Què fer? expressades en el seu comunicat “Tenemos una oportunidad: conquistar la izquierda”

Aquestes conclusions es resumien en entendre que la IU actual, no esgotava la representació política de l’esquerra alternativa i que a més, no podia pretendre-ho, pel que era necessari rellançar el procés de refundació com a procés constituent de l’esquerra que garantís que IU s’obrís realment a la societat civil d’esquerres.
I que el primer pas cap a les eleccions generals d’aquest procés constituent ha de ser un pol social i polític amb organitzacions i persones de l’esquerra social, és a dir, articular una àmplia coalició amb les esquerres territorials i consolidar l’aliança estratègica amb ICV-EUiA i associats.

Per dur a terme tot això IU Oberta entenia que havia de construir una estructura organitzativa que li permetés afavorir la interlocució interna i el procés constituent dins d’IU i al juliol es constituïa com a partit polític, sota el nom de Izquierda Abierta  (IAb) i llançava el seu manifest

Nosaltres, ens vam proposar que volíem ser el referent d’esquerra Oberta a Catalunya i impulsar el front ampli de forces d’esquerra que ha proposat diverses vegades Gaspar Llamazares [1][2][3][4][5] i que demanaven intel•lectuals[6] o sindicalistes[7][8].

És per tot això que un grup de persones estem construint “Esquerra Oberta” i hem posat en marxa aquest blog sota el títol de “Esquerra Oberta – Front d’esquerres”

 

¿Quiénes somos?

Tras las elecciones municipales del 22 de Mayo de 2011, un pequeño grupo de personas constatábamos que nuestra valoración sobre los resultados de dichas elecciones, era coincidente con la valoración que realizaba la corriente IU Abierta y con las conclusiones del ¿Qué hacer? expresadas en su comunicado  Tenemos una oportunidad: conquistar la izquierda

Estas conclusiones se resumían en entender que la IU actual, no agotaba la representación política de la izquierda alternativa y que además, no podía pretenderlo, por lo que era necesario relanzar el proceso de refundación como proceso constituyente de la Izquierda que garantizara que IU se abriera realmente a la sociedad civil de izquierdas.
Y que el primer paso hacia las elecciones generales de este proceso cnstituyente debe ser un polo social y político con organizaciones y personas de la izquierda social, es decir, articular una amplia coalición con las izquierdas territoriales y consolidar la alianza estratégica con ICV-EUiA y asociados.

Para llevar a cabo todo ello IU Abierta entendía que debía construir una estructura organizativa que le permitiera favorecer la interlocución interna y el proceso constituyente dentro de IU y en Julio se constituía como partido político, bajo el nombre de Izquierda abierta (IAb) y lanzaba su manifiesto

Nosotros, nos propusimos que queríamos ser el referente de Izquierda Abierta en Catalunya e impulsar el frente amplio de fuerzas de izquierda que ha propuesto diversas veces Gaspar Llamazares [1][2][3][4][5] y que pedian intelectuales[6] o sindicalistas[7][8].

Es por todo ello que un grupo de personas estamos construyendo “Esquerra Oberta” y hemos puesto en marcha este blog bajo el titulo de “Esquerra Oberta – Front d’esquerres”