Afilia’t

Segons l’article 12 de la Llei Orgànica 8/2007 de 4 de juliol: “Les quotes d’afiliació, així com les restants aportacions realitzades als partits polítics, seran deduïbles de la base imposable de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, amb el límit de 600 euros anuals “.
COM AFILIARSE A ESQUERRA OBERTA

Per afiliar-te a Esquerra Oberta has d’omplir el document PDF  que trobaràs en el següent enllaç i enviar-lo, signat, a l’atenció d’Esquerra Oberta al C / Olimp 35, 28043 Madrid.

http://www.izquierdabierta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=181
El motiu de fer-ho d’aquesta manera és a causa de la Llei de Protecció de Dades vigent en l’actualitat.