El Front d’esquerres és l’únic futur possible

Enric Casanova
Només una esquerra unida pot ser alternativa a una dreta unida perquè l’atomisme és un entrebanc per a que l’esquerra puga governar. La unió de l’esquerra ha de ser sí o sí, no hi ha cap altra alternativa si el que volem és tenir un govern d’esquerres que faça polítiques d’esquerres i l’actual situació, cada vegada més atomitzada, de l’esquerra política només condueix a la catàstrofe, es a dir, a governs de dretes durant dècades. La qüestió fonamental és, si estem d’acord en aconseguir la unitat de l’esquerra en un front comú de totes les forces d’esquerres d’Espanya, com ha de fer-se, quina ha de ser la metodologia i quin el seu funcionament. Com que jo no estic, ni de bon troç, en possessió de la veritat absoluta revelada per Déu només puc fer-vos una proposta, humilment, des del meu tradicional eclecticisme ideològic que a vegades sembla caòtic: la unió de l’esquerra, sobre la base de la unió de totes les forces polítiques d’esquerres en un front comú, ha de fer-se en condicions d’igualtat, es a dir, que cada força política, independentment de la seua representativitat social o de les seues dimensions organitzatives, tinga el mateix nombre de representants en l’òrgan directiu del Front d’Esquerres. Per això cal, com a condicions “sine qua non”: una, que les organitzacions polítiques d’esquerres renuncien a dogmatismes, sectarismes i purismes ideològics; y dos, que abans es renoven completament les direccions dels diferents partits polítics.